Неділя, 30.04.2017
Логопедична новинка

ВАЖЛИВЕ ДЛЯ УСІХ
ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР
Меню
Популярні файли
Атестація
АЛАЛІЯ Заняття
АЛАЛІЯ Частина 1
АЛАЛІЯ Частина 2
ЛогоКуб
Дрібна моторика
Кубум
Звук. Алалія.
Слово-фраза.Алалія
Скільки нас тут?
Всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
За весь період
Лічильник
УДК 376-056.264.016:81-028.31](072)
Рібцун Ю. В.,
старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної  педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
 
 
Розмежування алалій та інших мовленнєвих і немовленнєвих порушень
 
У статті представлено критерії диференційної діагностики моторної і сенсорної алалії та інших видів мовленнєвих і немовленнєвих порушень.
 
Ключові слова: диференційна діагностика, моторна алалія, сенсорна алалія.
 
 
Актуальність дослідження. Одним із найскладніших мовленнєвих порушень, за якого дитина практично позбавлена мовних засобів спілкування, є алалія (від грецьк. а – немає, lalio – говорити) – відсутність або грубий недорозвиток мовлення, що виникає в результаті органічного ураження мовленнєвих зон кори головного мозку та супроводжується труднощами у використанні (моторна форма) чи розумінні (сенсорна форма) мовленнєвих висловлювань.
Постановка проблеми. Подолання алалії без тривалої цілеспрямованої логопедичної допомоги неможливе. Дослідники по-різному класифікують алалії, але, переважно, спираються на специфічні механізми та патогенез мовленнєвих порушень. На думку Р.А.Бєлової-Давід, Г.Гуцмана, Р.Коена, В.К.Орфінської, Н.М. Трауготт та інших, механізмом порушення мовлення зааферентної моторної алалії є кінестетична апраксія (недостатня точність окремих довільних рухів), за еферентної – кінетична (недостатня плавність автоматизованих рухових навичок). Є.Ф.Соботович розглянуто алалію з урахуванням психолінгвістичної структури та механізмів мовленнєвої діяльності, а тому розмежовано моторну алалію за двома формами: з переважанням порушення парадигматичної (цілісність) чи синтагматичної (послідовність мовних одиниць) систем мови [3].
Мета і завдання дослідження. Категорія дітей-алаліків є різнорідною як за ступенем вираження дефекту, так і за рівнем продуктивності проведення корекційно-розвивальної роботи. Крім того, у таких дітей яскраво простежується схожість симптомів із іншими мовленнєвими та немовленнєвими порушеннями, що підкреслює актуальність потреби у визначенні чітких діагностичних критеріїв.
Мета статті. Саме тому нами зроблено порівняльні таблиці з розмежування моторної алалії та афонії, дислалії, дизартрії, дитячої афазії, сенсорної алалії, затримки мовленнєвого розвитку, розумової відсталості, синдрому Каннера.

Виклад основного матеріалу. Відсутність звучності голосу при збереженні шепітного мовлення, тобто вияву афонії,  робить її дещо схожою на моторну алалію (табл. 1).
 
Таблиця 1
Диференційна діагностика моторної алалії та афонії

Діагностичний критерій

Логопедичний висновок

Моторна алалія

Афонія

Невербальні вокалізації

Наявні (збережена мелодика, присутні окремі звуконаслідування)

Відсутні


Досить часто в період від одного до двох – двох з половиною років малюк, який вже може говорити, продовжує мовчати. Відсутність мовлення спостерігається як у дітей із затримкою мовленнєвого розвитку (ЗМР), так і у моторних алаліків (табл. 2).
Таблиця 2
Диференційна діагностика моторної алалії та затримки мовленнєвого розвитку
 

Діагностичний критерій

Логопедичний висновок

Моторна алалія

ЗМР

Характер порушення мовленнєвої діяльності

Порушення структурно-функціональної складової

Аналог дитячого мовлення на ранніх етапах його розвитку

Прогноз оволодіння мовленням

Потреба довготривалого корекційного навчання

Можливе повноцінне оволодіння  мовленням навіть без спеціального навчання


Повна чи часткова втрата мовлення внаслідок ураження кори домінантної півкулі – афазія – досить схожа за своїми проявами з моторною алалією (табл. 3).
Таблиця 3
Диференційна діагностика моторної алалії та дитячої афазії

Діагностичний критерій

Логопедичний висновок

Моторна алалія

 Дитяча афазія

Час дії патологічних факторів

Пренатальний і ранній постнатальний (до трьох років) період

Після трьох років

Недорозвиток мовлення

Як системи

Як підсистеми (вибіркові порушення)

Прогноз мовленнєвого розвитку

Потреба тривалої цілеспрямованої корекції

Можливий спонтанний розвиток


Іноді через відсутність мовлення моторні алаліки здаються глухими (табл. 4).
Таблиця 4
Диференційна діагностика моторної алалії та глухоти

Діагностичний критерій

Логопедичний висновок

Моторна алалія

Глухота

Слухова функція

Збережена

Порушена

Невербальні вокалізації

Наявні

Відсутні

Елементарне звукове мовлення (слова-корені, псевдослова, звуконаслідування)

Наявне

Відсутнє

Просодика

Збережена

Порушена


Труднощі звуковимови при моторній алалії деякі практики пояснюють анатомічними дефектами мовнорухового апарату, які, наприклад, спостерігаються у дітей із артикуляторно-фонетичною дислалією (табл. 5).
 
Таблиця 5
Диференційна діагностика моторної алалії та дислалії

Діагностичний критерій

Логопедичний висновок

Моторна алалія

Дислалія

Органічні ураження ЦНС

Наявні

Відсутні

Порушення мовленнєвої діяльності

Системні

Стосуються лише фонетичної складової

Вади звуковимови

Непостійні, частіше фонематичні

Постійні, фонетичні


Всього таблиць є 10.    ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ ТУТ:  http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/ribcun.htmДІТИ - КВІТИ
ПОШУК ПО САЙТУ
Пошук за тегами
відео фонематичні процеси вікторина продам гра чистомовки конспект скоромовки ІКТ дислалія вправи Автоматизація звука Р диференціація книги сайт конспект уроку ЗНМ диференціація звуків відео-гра кольори дрібна моторика рук мислення логопедичне лото фігури ФФНМ індивідуальний план роботи лексика лото дрібна моторика мовлення словник уява антоніми заняття зошит логопедичний кабінет логопедична вікторина батькам Методичка Звіт артикуляційна гімнастика дихання фонематичний слух автоматизація звуків автоматизація звука звук ж звук л презентація-гра Річний план роботи буклет класифікація звуків мовленнєва картка звук ч алалія сенсорика алгоритм логопедичний зошит семінар сценарій логопедія книга інклюзивне навчання ігри автоматизація Малюнки звук профілі звук ц картинний матеріал звук р звук з звук ш психогімнастика ЗАЇКАННЯ обстеження мовлення дидактична гра План дизартрія зв'язне мовлення увага логіка Пам'ять зорове сприймання ринолалія Індивідуальні діагностика логоритміка новікова пальчикова гімнастика голосні звуки дисграфія посібник сонорні звуки свистячі звуки шиплячі звуки презентація конспект заняття іграшки звук с читання
Розкажи друзям про наш сайт...
ОГОЛОШЕННЯ
ВАКАНСІЇ
Спілкуємося
Дякуємо вам!
 • Любов Чулак/chulachka
 • надія кульчицька/настя
 • Юлия Кошалковська/Юлия_11_88
 • Ирина Демьянчук/Ирина
 • Рита Ступка/Марго
 • валентина павлюк/valia
 • Олеся/olesya
 • ольга забродська/vadysan
 • /Julia_Potapenko
 • Ірина Поліщук/Marry
 • Алла Мозгова/АЛЛОЧКА
 • Снежана Григорьева/СнеГ
 • Наталя/Natalia
 • Ангелина евдакова/Angeli
 • Юлія Отришко/Juliya
 • Ирина Ольшевская/olshim
 • Инна/anirambe
 • Юлия Горда/yug
 • /Ler
 • Маряна/shmasya
 • Леся Кравець/КЛЯ
 • Наталья Федотова/logo
 • Валентина Галич/valentina
 • Наталия Съедина/Наті
 • Тетяна Милосердова/Скорпіон-Тетяна
 • Наталія Ткачишин/NaTka
 • Альонка/sko
 • юля козлова/про
 • Наталья Владимировна погоріла/nata
 • Катерина Міхєєнко/katjazzz
 • Інна/vbhjckfdf
 • Аліна Луценко/alina
 • Олена/Ленчик
 • Andriy Poshyvak/dusik
 • Олена Шадура/kostima
 • Альона Шадура/kostimka2616
 • леся Чаплінська/Lisa
 • Ксенія/Ксенія
 • Наталья Мовчан/Муха
 • Ольга Минайлюк/Ольга
 • Юлія Демченко/jula2222
 • Марина Касінова/Маріне
 • /Iriska
 • Татьяна Кузнецова/nezabudka12345
 • Светлана Егорова/Светлана
 • Галина Воробець/бджілка
 • Людмила Назаренко/Ljuda
 • /Гармонія
 • Орися Коропатніцька/логопед
 • Лілія Гарбар/Лілька
 • /viki
 • Лілія Подлісецька/maks110410
 • /nadja
 • Олена Динь/Hellen
 • Іра Ферт/ІРУХА
 • Катерина Глинська/Яшма
 • Надежда Захарова/DANIN
 • Elena kuzmenko/anell
 • Валентина Дольська/Lapka
 • Кристина Кузьменко/Кристина19
 • Елена/bulitsh
 • galina/kanoe
 • Saint Nicholas Day 2012 Батючок/zxcvvbbn
 • Виктория Макогон/Виктория2920
 • Ольга Васильевна Меденец/medenets_o
 • Світлана Домнюк/Sveta4061
 • Алёна Хоптова/alena1891
 • ЛІЧИЛЬНИК
  Сьогодні зареєстровано користувачів: 0
  Вчора зареєстровано користувачів:
  Всього зареєстровано користувачів 10433
  ОДНОКЛАСНИКИ
  ФЕЙСБУК
  НАШІ ДРУЗІ
  НАШІ ДРУЗІ
  РЕКОМЕНДУЄМО САЙТ
  РЕКОМЕНДУЄМО САЙТ
  РЕКОМЕНДУЄМО САЙТ
  РЕКОМЕНДУЄМО САЙТ
  КАТАЛОГ САЙТІВ
  Каталог сайтів
  Copyright MyCorp © 2017
  Сайт створено у системі uCoz